Hội thảo ra mắt Odoo 10 tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu về các tính năng mới của Odoo 10 đến với cộng đồng Odoo Việt Nam.

BESCO Consulting, Website Admin (Freelancer)

Thời gian: 14h, 20/07/2017

Địa điểm:

Grand Me Linh Room (1/F)

8-15 Tôn Đức Thắng, Tp. Hồ Chí Minh

Phí tham dự: Miễn phí

Nội dung:

  • Giới thiệu về các tính năng mới của Odoo 10 đến với cộng đồng Odoo Việt Nam.

  • Trong version 10, Odoo sẽ hoàn thiện phần tích hợp các tính năng kế hoạch sản xuất, quản lý chất lượng,quản lý cửa hàng…

Nội dung hội thảo:

14h: đón khách

14h15: Giới thiệu về Odoo 10

Giải lao

15h: Phần giới thiệu giải pháp Odoo của các đối tác tại Việt Nam

- Besco Consulting: “Odoo Retail”

- Tenth Planet: "10 Things about Odoo from Tenth Planet"

- Trobz: "Large Scale Implementations"

Nhận vé miễn phí: https://www.odoo.com/event/odoo-roadshow-ho-chi-minh-2017-07-20-946/register


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.