News

Cơ hội và thách thức cho Odoo Vietnam

Odoo Vietnam đang đứng ở đâu trên thị trường ERP? Bài viết này chia sẽ một cái nhìn khách quan về những cơ hội và thách thức của cộng đồng Odoo Vietnam, từ đó ta hình dung được vị thế của Odoo Vietnam hiện tại để có những bước chuẩn bị phù hợp cho tương lại.

tháng năm 2017   1473views

Giải pháp Odoo ERP cho doanh nghiệp Việt Nam

BESCO Consulting xin giới thiệu Odoo – giải pháp ERP phù hợp cho doanh nghiệp Việt Nam với nền tảng cloud-based, tính năng linh hoạt, chi phí đầu tư hợp lý.

tháng năm 2017   2106views

About us

Write a small text here for when new visitors find your website through yourblog entries, referenced in Google.

Follow us: News

Participate on our social stream.

Trang tin tức

Archives

Tags