News

Hướng dẫn cách sử dụng hệ thống ERP

Cách sử dụng hệ thống ERP vẫn là cái lắc đầu khó khăn với nhiều nhà doanh nghiệp. Đó là tại sao bài viết này sẽ là điều cần thiết dành cho bạn.

BESCO Consulting, Website Admin (Freelancer)
tháng năm 2017   466 lượt xem

Phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP là gì?

Phần mềm ERP không chỉ là hàng chuỗi những lập trình số rắc rối mà nó còn là một hệ thống trăm mắt ngàn tay nữa đấy. Bạn biết tại sao không?

BESCO Consulting, Website Admin (Freelancer)
tháng năm 2017   452 lượt xem

Mô hình hệ thống ERP

Mô hình hệ thống ERP. Cách quản lý doanh nghiệp thời hiện đại. Nhưng bạn đã biết đến nó chưa. Bài viết này sẽ bất mí cho bạn nhiều điều.

BESCO Consulting, Website Admin (Freelancer)
tháng năm 2017   827 lượt xem

Hệ thống phần mềm ERP là gì ?

Hệ thống phần mềm ERP là một cỗ máy vận hành thông tin khổng lồ quản lý hoạt động của doanh nghiệp. Nhưng sao nó làm được điều đó ?

BESCO Consulting, Website Admin (Freelancer)
tháng năm 2017   298 lượt xem

Hệ thống thông tin ERP là gì?

Hệ thống thông tin ERP – Công cụ làm thay đổi cách quản lý doanh nghiệp của bạn. Bạn có muốn hiểu về nó ? Hãy đọc ngay bài viết này.

BESCO Consulting, Website Admin (Freelancer)
tháng năm 2017   455 lượt xem

Tư vấn triển khai hệ thống ODOO ERP

Tư vấn triển khai hệ thống Odoo ERP tại Besco bạn sẽ có được hệ thống quản lý phù hợp với chuẩn mực và đặc thù hoạt động của doanh nghiệp

BESCO Consulting, Website Admin (Freelancer)
tháng năm 2017   413 lượt xem

Triển khai phần mềm ODOO ERP vào trong doanh nghiệp

Phần mềm Odoo ERP không được triển khai thành công không chỉ ảnh hưởng hoạt động kinh doanh mà còn gây lãng phí tài chính của doanh nghiệp

BESCO Consulting, Website Admin (Freelancer)
tháng năm 2017   578 lượt xem

Giải pháp ODOO ERP tại Việt Nam

Giải pháp Odoo ERP viết trên nền tảng Python 2.7, Javascript và XML khá thân thiện đã chiếm được sự hài lòng của đa số các doanh nghiệp.

BESCO Consulting, Website Admin (Freelancer)
tháng năm 2017   477 lượt xem

Giới thiệu khái niệm và mô hình hệ thống ODOO ERP

Hệ thống Odoo ERP hỗ trợ mô hình Multi – sites thuần tuý cho phép doanh nghiệp triển khai thành công một phần mềm quản trị doanh nghiệp hoàn chỉnh.

BESCO Consulting, Website Admin (Freelancer)
tháng năm 2017   1144 lượt xem

Tìm hiểu hệ thống ERP trong doanh nghiệp

Hệ thống ERP trong doanh nghiệp giúp quản trị các hoạt động chặt chẽ và xuyên suốt, là yếu tố then chốt tạo nên thành công cho doanh nghiệp

BESCO Consulting, Website Admin (Freelancer)
tháng năm 2017   410 lượt xem

Tìm hiểu đặc điểm hệ thống ERP

Hệ thống ERP là giải pháp quản trị doanh nghiệp đa chức năng tối ưu thông qua 4 tính năng hoạch định, thực hiện, kiểm soát và ra quyết định.

BESCO Consulting, Website Admin (Freelancer)
tháng năm 2017   640 lượt xem

Hệ thống kế toán ERP

Hệ thống kế toán ERP giúp doanh nghiệp tương tác và quản lý mọi hoạt động kế toán doanh nghiệp một cách minh bạch, chặt chẽ và hiệu quả nhất

BESCO Consulting, Website Admin (Freelancer)
tháng năm 2017   366 lượt xem

About us

Write a small text here for when new visitors find your website through your blog entries, referenced in Google.

Follow us: News

Participate on our social stream.

Our Blogs

Archives

Tags