Hội thảo ra mắt Odoo 10 tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Thời gian: 14h, 20/07/2017

Địa điểm:

Grand Me Linh Room (1/F)

8-15 Tôn Đức Thắng, Tp. Hồ Chí Minh

Phí tham dự: Miễn phí

Nội dung:

  • Giới thiệu về các tính năng mới của Odoo 10 đến với cộng đồng Odoo Việt Nam.

  • Trong version 10, Odoo sẽ hoàn thiện phần tích hợp các tính năng kế hoạch sản xuất, quản lý chất lượng,quản lý cửa hàng…

Nội dung hội thảo:

14h: đón khách

14h15: Giới thiệu về Odoo 10

Giải lao

15h: Phần giới thiệu giải pháp Odoo của các đối tác tại Việt Nam

- Besco Consulting: “Odoo Retail”

- Tenth Planet: "10 Things about Odoo from Tenth Planet"

- Trobz: "Large Scale Implementations"

Nhận vé miễn phí: https://www.odoo.com/event/odoo-roadshow-ho-chi-minh-2017-07-20-946/register


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.