Phần mềm quản lý nhân sự - Sự tối giản trong quản lý doanh nghiệp

Quản lý nhân sự (Quản lý nguồn nhân lực) hay còn được gọi tắt HRM (Human Resource Management). Đây là thuật ngữ dùng để mô tả các hệ thống, phần mềm, giải pháp được sử dụng trong việc quản lý con người trong cùng một tổ chức, doanh nghiệp.

Mục đích của việc quản lý nhân sự là gì?

Mục đích cơ bản của việc quản lý nhân sự chính là tối đa hóa năng suất của một tổ chức bằng việc tối ưu hóa hiệu quả của nhân viên. Nhiệm vụ này dường như không có bất kỳ thay đổi nào, mặc dù thế giới kinh doanh vẫn đang thay đổi nhanh chóng.

Nguồn nhân lực đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển của một công ty hay tổ chức. Ngoài việc bảo vệ và phát triển các tài năng trong doanh nghiệp, HRM còn kết hợp tương tác, trao đổi, hợp tác giữa các nhân viên giúp nuôi dưỡng tinh thần và phát triển hệ thống doanh nghiệp.Vị trí và cơ cấu quản lý nguồn nhân lực

Trách nhiệm của bộ phận nhân sự được chia thành 3 lĩnh vực chính: cá nhân, tổ chức và nghề nghiệp. Các nhiệm vụ này được thực hiện thông qua một loạt các hoạt động như đánh giá hiệu năng, đào tạo và kiểm tra. phát triển tổ chức. Khi đó, tập trung vào việc thúc đẩy một hệ thống thành công nhằm tối đa hóa nguồn nhân lực. Đây cũng là, một phần của chiến lược kinh doanh lớn hơn. Nhiệm vụ quan trọng này cũng bao gồm việc tạo ra và duy trì một chương trình thay đổi, cho phép tổ chức để đáp ứng phát triển bên ngoài và ảnh hưởng nội bộ.


Các trách nhiệm của quản lý nhân sự

Các trách nhiệm chính liên quan tới việc quản lý nhân sự bao gồm: quản lý thông tin nhân sự, quản lý chi phí và chi trả nhân sự, quản lý thuế, đo lường và thẩm định hiệu suất công việc, phát triển nghề nghiệp và duy trì lực lượng nhân sự.

  • Quản lý thông tin nhân sự: Thông tin của các nhân sự sẽ được hệ thống phân cấp theo phòng ban phù hợp cho việc quản lý của các chủ quản. Các chức năng chính bao gồm: thông tin các nhân, hợp đồng lao động, quản lý quá trình công tác, khen thưởng, … Việc phân chia quản lý này phù hợp với mục đích nâng cao hiệu quả, giảm thiểu thời gian quản lý hành chính nhân sự, phù hợp cho doanh nghiệp có quy mô tập đoàn, nhiều công ty con, nhiều trung tâm, chi nhánh.

  • Quản lý chi phí và chi trả nhân sự: giảm bớt thời gian tính lương và chi trả cho các nhân viên. Chức năng chính sẽ bao gồm: tính lương Gross, NET, thời vụ, tính lương theo sản phẩm, thiết lập động các chính sách, phụ cấp đặc trưng, xuất bảng lương theo tiền mặt, ngân hàng, quản lý ứng lương phát sinh trong kỳ, thanh toán lương nhiều đợt trong tháng, cho phép thanh toán một phần, bù vào tháng sau. Việc tính lương tự động giúp giảm thiểu thời gian tính chi phí của bộ phận Finance, giảm thiểu rủi ro cấp lương trễ hạn. Giúp nâng cao hiệu quả cho phòng ban Finance.

  • Quản lý thuế: chức năng chính, thiết lập động mức đóng BHXH và thuế, kết xuất các báo cáo BH và thuế TNCN theo các mẫu quy định nhà nước, thiết lập các loại thu nhập chịu thuế, Quyết toán thuế TNCN.

  • Đo lường và thẩm định hiệu suất công việc: việc đo lường hiệu suất công việc rất quan trọng cả cho tổ chức và cá nhân. Vì chúng là dữ liệu chính trong việc xác định tăng lương, khen thưởng cho các nhân viên trong doanh nghiệp. Chức năng bao gồm: đánh giá theo KPI, quản lý đánh giá từng nhân viên, phòng ban, kết xuất các báo cáo về đánh giá.

  • Phát triển và đào tạo nhân viên: là một trách nhiệm quan trọng khác của quản lý nhân sự. Phòng nhân sự có trách nhiệm nghiên cứu nhu cầu đào tạo của tổ chức, và để bắt đầu và đánh giá các chương trình phát triển nhân viên được thiết kế để giải quyết những nhu cầu đó. Hệ thống hỗ trợ các chức năng: quản lý kế hoạch & ngân sách đào tạo, gửi & phê duyệt yêu cầu đào tạo, quản lý chi phí đào tạo & các khoản phát sinh, đánh giá các học viên sau đào tạo.

  • Duy trì và tăng cường lực lượng nhân sự: đảm bảo nhân sự trong tổ chức luôn ở mức đầy là một trong những nhiệm vụ của tổ chức nhân sự. Hệ thống hỗ trợ các chức năng như: lập kế hoạch tuyển dụng, yêu cầu tuyển dụng và phê duyệt, quản lý hồ sơ ứng viên qua website ứng tuyển, quản lý các bộ câu hỏi phỏng vấn, chấm điểm phỏng vấn, phê duyệt phỏng vấn, nhận hồ sơ.

Cuối cùng, nhờ vào những công cụ hỗ trợ, phần mềm quản lý nhân sự có thể giúp doanh nghiệp giải quyết được các vấn đề khúc mắc về nhân sự trong hiện tại và tương lai. Thay vào đó, là một bộ máy nhân sự hoạt động hiệu quả, tối ưu và giảm thiểu chi phí cũng như thời gian.

BESCO đã xây dựng và phát triển phần mềm quản lý nhân Sự Odoo HRM với tham vọng không chỉ đáp ứng các nghiệp vụ thông thường trong việc quản lý nhân sự như chấm công, tính lương, quản lý thông tin nhân viên… mà còn là công cụ để xây dựng hệ thống chức danh, bộ tiêu chuẩn đào tạo, bộ tiêu chuẩn đánh giá, quản trị chi phí nhân sự, xây dựng chính sách đãi ngộ giữ chân người tài… Cung cấp đầy đủ, chuyên sâu các nghiệp vụ quản lý nhân sự cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, giảm thiểu thời gian quản lý hành chính nhân sự, phù hợp cho doanh nghiệp có quy mô tập đoàn, nhiều công ty con, nhiều trung tâm, chi nhánh. Giải pháp được tổ chức khoa học, tiên tiến được bản địa hóa phù hợp với các chuẩn mực quản lý nhân sự của Việt Nam. Liên hệ ngay với chúng tôi tại đây!Leave a comment

You must be logged in to post a comment.