Projects

Golive Xwatch - Đồng hồ chính hãng toàn quốc

Cuối tháng 8 năm 2017, BESCO tiến hành golive máy POS cho toàn bộ 12 chuỗi cửa hàng đồng hồ Xwatch

BESCO Consulting, Thảo Nhi
tháng chín 2017   777 lượt xem

Golive hệ thống Odoo ERP cho J-P Fashion

Đầu tháng 9 năm 2017, Besco hỗ trợ J-P Fashion tiến hành Golive hệ thống Odoo ERP cho chuỗi cửa hàng thời trang

BESCO Consulting, Thảo Nhi
tháng chín 2017   1596 lượt xem

About us

Write a small text here for when new visitors find your website through your blog entries, referenced in Google.

Follow us: Projects

Participate on our social stream.

Our Blogs

Archives

Tags