Giải pháp Odoo Commodity của BESCO đã triển khai thành công mỹ mãn cho các doanh nghiệp thu mua và sản xuất cà phê tại Việt Nam, Indonesia… Giải pháp được xây dựng trên nền tảng công nghệ linh hoạt của Odoo kết hợp với kiến thức tích lũy được thông qua khảo sát trực tiếp hoạt động tại nhà máy cũng như tham khảo các giải pháp cho ngành nông sản trên thế giới… Odoo Commodity là giải pháp đặc biệt cho ngành nông sản của Vietnam.

Thu mua (Purchase) là một nghiệp vụ tương đối phức tạp của ngành nông sản, đặc biệt là cà phê, ở đó có hai nghiệp vụ chính là mua hàng đã chốt giá và mua hàng chưa chốt giá. Với các hợp đồng mua hàng đã chốt giá thì thông tin đã rõ ràng, dễ quản lý, phần phức tạp nằm ở các hợp đồng mua hàng chưa chốt giá hay hay là các hợp đồng ký gửi hàng, theo đó các đại lý thay vì chốt giá bán với nhà máy thì chỉ gửi hàng và chờ đến thời điểm được giá tốt mới chốt giá, trong thời gian chờ chốt giá thì đại lý được ứng tiền trước đến 70% lô hàng gửi, khoản ứng này được quản lý và được tính lãi vay cho đến khi chốt được giá muốn bán. Một đại lý tại một thời điểm có thể có nhiều hợp đồng bán cho nhà máy và khi chốt giá, đại lý có thể chốt một phần hoặc chốt toàn bộ hợp đồng.

Nghiệp vụ kho cũng là một phần rất thú vị của giải pháp, đầu tiên là tích hợp hệ thống cân xe tải ra vào tại cổng bảo vệ, đến nghiệp vụ phân bổ các phiếu nhận vào các hợp đồng mua, quản lý nguyên liệu, sản phẩm trong kho theo stack (stack là khái niệm đặc thù nhất cho sản phẩm nông sản), nhập xuất kho theo FIFO, phân biệt hàng đã chốt giá và chưa chốt giá… 

Nghiệp vụ sản xuất thường là sơ chế phân nhóm, đánh bóng sản phẩm dựa trên kích thước của hạt cà phê, các hạt café lớn, bóng thuộc nhóm cà phê có chất lượng cao hơn nhóm sản phầm có hạt nhỏ, hạt vỡ… sản phẩm được quản lý theo mẽ sản xuất, truy vết nguồn gốc sản phẩm theo mẽ sản xuất, tính giá thành cho toàn bộ mẻ sản xuất, theo đó nguyên liệu cà phê đầu vào được tính theo giá FIFO, giờ công, giờ máy được phân bổ vào từng mẽ sản xuất phát sinh trong kỳ kế toán.

Chất lượng nguyên vật liệu đầu vào được kiểm soát theo nguyên tắc lấy mẫu từ bộ phận  QC xuyên suốt từ khâu thu mua nguyên liệu đầu vào (chất lượng nguyên liệu một phần cấu thành giá mua), trong quá trình lưu kho, trong quá trình sản xuất mà xuất kho cho đơn hàng bán. Các tiêu chí chất lượng được người quản trị hệ thống cập nhật khi khởi tạo hệ thống và trong quá trình vận hành, mẫu sản phẩm được lấy theo phiếu nhập kho, xuất kho, lệnh sản xuất…

                                                                                                                So sánh chất lượng hạt cafe từng tháng.

Theo dõi các báo cáo theo các tiêu chí được thiết lập trước với dữ liệu được cập nhật real time, người dùng có thể tự chủ động thiết lập thêm các báo cáo theo các template muốn xem và chia sẽ với người khác để cùng xem và theo dõi. Có thể thiết lập các báo cáo để dự báo nguồn nguyên liệu cung ứng, dự báo lượng thành phẩm cần để đáp ứng cho hợp đồng bán đến thời điểm cần giao và chia nhỏ báo cáo xuống theo từng quý, từng tháng…

 

Báo cáo dự đoán nguồn nguyên vật liệu và nguồn cung ứng cho các đơn hàng trong 6 tháng tiếp theo tính từ thời điểm hiện tại để cho các bộ phận mua hàng và bộ phận sản xuất để có thể kịp tiến độ cho các đơn hàng bán đã đặt.

Phần giới thiệu bên trên chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ giải pháp Odoo Commodity cung ứng cho ngành nông sản Việt Nam… vui lòng liên hệ BESCO Consulting để được tư vấn giải pháp đầy đủ và chi tiết.                                                                                                 “BESCO – empower your business