Tự hào là công ty công nghệ tiên phong trong ứng dụng ERP và triển khai quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam

I

Với kinh nghiệm hơn 15 năm tư vấn triển khai các giải pháp ERP tại thị trường Việt Nam và sau hơn 8 năm tham gia phát triển, tư vấn triển khai giải pháp Odoo ERP thành công cho khách hàng, BESCO là một đối tác Odoo tin cậy tại Việt Nam.

Các giải pháp chức năng

Toàn diện và chuyên sâu

Odoo image and text block

Quan hệ Khách hàng

Write one or two paragraphs describing your product, services or a specific feature. To be successful your content needs to be useful to your readers.

Start with the customer – find out what they want and give it to them.

Odoo image and text block

Thương mại điện tử

Write one or two paragraphs describing your product, services or a specific feature. To be successful your content needs to be useful to your readers.

Start with the customer – find out what they want and give it to them.

Odoo image and text block

Điểm bán hàng

Write one or two paragraphs describing your product, services or a specific feature. To be successful your content needs to be useful to your readers.

Start with the customer – find out what they want and give it to them.

Odoo image and text block

Kế toán

Write one or two paragraphs describing your product, services or a specific feature. To be successful your content needs to be useful to your readers.

Start with the customer – find out what they want and give it to them.

Odoo image and text block

Quản trị Nhân sự

Write one or two paragraphs describing your product, services or a specific feature. To be successful your content needs to be useful to your readers.

Start with the customer – find out what they want and give it to them.