Giải pháp Quản lý Nhân Sự / Odoo HRM cung cấp đầy đủ, chuyên sâu các nghiệp vụ quản lý nhân sự cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu qủa, giảm thiểu thời gian quản lý hành chính nhân sự, phù hợp cho doanh nghiệp có qui mô tập đoàn, nhiều công ty con, nhiều trung tâm, chi nhánh. Giải pháp được tổ chức khoa học, tiên tiến được bản địa hóa phù hợp với các chuẩn mực quản lý nhân sự của Việt Nam.

BESCO đã xây dựng và phát triển phần mềm Quản lý Nhân Sự Odoo HRM với tham vọng không chỉ đáp ứng các nghiệp vụ thông thường trong việc quản lý nhân sự như chấm công, tính lương, quản lý thông tin nhân viên… mà còn là công cụ để xây dựng hệ thống chức danh, bộ tiêu chuẩn đào tạo, bộ tiêu chuẩn đánh giá, quản trị chi phí nhân sự, xây dựng chính sách đãi ngộ giữ chân người tài… 

Nền tảng giải pháp được xây dựng theo công nghệ mới Web / Cloud phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin vào doanh nghiệp, dễ dàng truy xuất thông tin mọi lúc, giảm thiểu chi phí.Quản lý Nhân Sự Odoo HRM

·      Khả năng triển khai cho công ty có nhiều chi nhánh, tích hợp dữ liệu nhân sự, chấm công tính lương, import dữ liệu từ các máy chấm công.

-      Giao diện Tiếng Anh và Tiếng Việt (Người dùng có thể chuyển đổi dễ dàng

·      Hỗ trợ các chức năng Phân tích Quản trị, tùy biến chỉnh sửa các mẫu báo cáo động

-      Phân tích biến động nhân sự, phân tích tăng ca, phân tích chi phí lao động trực tiếp, gián tiếp, phân tích chấm công, phân tích tuyển dụng...

-      Hỗ trợ in ra nhiều file: doc, xls, pdf...

-      Có thể thực hiện export ra các mẫu template với các định dạng khác nhau mà khách hàng đang sử dụng.

·      Khả năng bảo mật thông tin

-      Những thông tin nhạy cảm (lương, phụ cấp,…) được mã hóa trước khi truyền trên hệ thống mạng và chứa trong máy chủ. 

-      Khả năng phân quyền

-      Có thể đáp ứng phân quyền sử dụng các chức năng trên hệ thống cho từng nhóm đối tượng, hoặc cá nhân.

·      BESCO-HRM cung cấp & tư vấn giải pháp quản trị nhân sự thay vì chỉ cung cấp phần mềm.

·      Tư vấn xây dựng chính sách nhân sự, quy chế chấm công, tính lương…

·      Tư vấn quy trình bảo mật dữ liệu tại công ty.

Các chức năng chính

Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự

Quản lí thông tin nhân viên.

Quản lí HĐLĐ và xử lí các loại HĐLĐ.

Quản lí quá trình công tác.

Khen thưởng, kỉ luật.

Quản lý chấm công

Quản lý chấm công

Tích hợp các máy chấm công.

Quản lí vào-ra, đi trễ, về sớm.

Quản lí các loại tăng ca

Quản lí yêu cầu & phê duyệt tăng ca
Cấu hình, quản lí lịch làm việc

Quản lý nghỉ phép

Quản lý nghỉ phép

Quản lý yêu cầu & phê duyệt nghỉ phép.

Thống kê các loại phép của nhân viên

Cấu hình đa dạng các loại phép.

Cấp và phân bổ số lượng ngày phép.

Xuất các báo cáo liên quan đến phép nhân viên, phòng ban

Quản lý tính lương

Quản lý tính lương

Tính được lương Gross, NET, thời vụ

Tính lương theo sản phẩm.

Thiết lập động các chính sách, phụ cấp đặc trưng.

Xuất bảng lương theo tiền mặt, ngân hàng.

Quản lí ứng lương phát sinh trong kì.

Thanh toán lương nhiều đợt trong tháng.

Cho phép thanh toán một phần, bù vào tháng sau

Bảo hiểm & Thuế TNCN

Bảo hiểm & Thuế TNCN

Thiết lập động mức đóng BHXH và thuế.

Kết xuất các báo cáo BH và thuế TNCN theo các mẫu qui định nhà nước.

Thiết lập các loại thu nhập chịu thuế

Quyết toán thuế TNCN.    

Kế hoạch & Tuyển dụng

Kế hoạch & Tuyển dụng

Lập kế hoạch tuyển dụng

Yêu cầu tuyển dụng và phê duyệt

Quản lí hồ sơ ứng viên qua website ứng tuyển. 

Quản lí các bộ câu hỏi phỏng vấn.

Chấm điểm phỏng vấn.

Phê duyệt phỏng vấn, nhận hồ sơ    

Quản lý đào tạo

Quản lý đào tạo

Kế hoạch & ngân sách đào tạo.

Gửi & phê duyệt yêu cầu đào tạo.

Quản lí chi phí đào tạo & các khoản phát sinh.

Đánh giá các học viên sau đào tạo    

Đánh giá nhân viên

Đánh giá nhân viên

Đánh giá theo KPI
Quản lí đánh giá từng nhân viên, phòng ban.
Kết xuất các báo cáo về đánh giá.    

Quản lý chi phí

Quản lý chi phí

Khởi tạo các loại chi phí

Yêu cầu & phê duyệt các loại chi phí phát sinh

Trích xuất thông tin đến kế toán.   

Báo cáo quản trị

Báo cáo quản trị

Thể hiện các thông tin theo dạng biểu đồ

Tùy biến xem các dữ liệu với các kiểu biểu đồ khác nhau (tròn, đường, cột, kết hợp...)

Trích xuất thông tin dữ liệu ra bên ngoài.    

THÔNG TIN PHÒNG BAN

Xem nhanh tổng quan thông tin nhân viên theo phòng ban, phân quyền truy xuất thông tin cho cấp quản lý và thông tin chung cho nhân viên. Được cảnh báo (warning) theo phòng ban các thông tin về yêu cầu nghỉ phép, cấp phép ngày nghỉ, đơn xin việc mới hay các đánh giá sắp tới.
THÔNG TIN PHÒNG BAN


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Với việc khởi tạo phòng ban theo mô hình cha-con. Hệ thống hiển thị theo sơ đồ như hình bên. Việc hiển thị này giúp cho quản lý có cái nhìn tổng quan về cơ cấu tổ chức trong công ty.SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Quản lý nhân viên

Giao diện hiển thị dễ nhìn với các thông tin cơ bản như: hình ảnh, liên lạc, chức vụ, email...

Quản lý nhân viên


Thông tin chi tiết (Nhân viên)

Truy xuất nhanh thông tin nhân viên: mã số, hình ảnh, liên lạc, chức vụ,… quản lý thông chung, thông tin cá nhân, lịch sử làm việc, thăng tiến, hồ sơ năng lực, người phụ thuộc…

Click chi tiết vào thông tin nhân viên muốn xem.

Thông tin chi tiết (Nhân viên)

Ngoài ra, từ thông tin chi tiết, user có thể đi đến các thông tin liên quan như: hợp đồng lao động, thông tin phép năm, thông tin lương...qua các nút bấm liên kết.

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Quản lý hợp đồng thử việc, hợp đồng chính thức, hợp đồng thời vụ... thời gian hiệu lực hợp đồng lao động, thiết lập cấu trúc lương cho từng nhóm đối tượng nhân viên, lương cơ bản, các khoản phụ cấp, lương theo thời gian, sản phẩm.Các thông tin này sẽ được hệ thống dựa vào để tính lương tự động.HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Quản lý chấm công

Dựa vào dữ liệu vào-ra từ máy chấm công đổ vào hệ thống, người dùng có thể tạo các phiếu chấm công và thực hiện phê duyệt công, tăng ca (nếu có). Các thông tin này được ghi nhận lại và hệ thống tự động đưa qua để tính lương.

Quản lý chấm công

Thiết lập lịch làm việc

Thiết lập động các lịch làm việc một cách dễ dàng. Đáp ứng cho nhiều đối tượng làm việc (văn phòng, công nhân, bán thời gian, thời vụ....). Tương ứng với việc thiết lập này, hệ thống sẽ tính công làm việc một cách chính xác nhất cho nhân viên chấm công.

Thiết lập lịch làm việc

Quản lý nghỉ phép

Quản lý ngày nghỉ lễ, nghỉ phép, nghỉ ốm… ghi nhận ngày nghỉ của từng nhân viên, nhân viên gửi yêu cầu, cấp quản lý phê duyệt yêu cầu, tất cả chỉ diễn ra trong vài click chuột. Lịch làm việc của nhân viên cũng sẽ được cập nhật tương ứng. Cấp quản lý xem được trạng thái nghỉ phép của toàn bộ phận qua đó kiểm soát tiến độ công việc chung.Quản lý nghỉ phép

Thiết lập loại nghỉ phép

Người dùng dễ dàng thiết lập động các loại phép đang hiện hành rất dễ dàng (phép năm, nghỉ không phép, nghỉ bù, thai sản,...). Và với từng loại phép có thể thiết lập số lần duyệt khác nhau. Ngoài ra, đối với phép năm, người dùng có thể thiết lập dc các vấn đề như: tăng

số phép thâm niên, tự động tính lại ngày phép khi nhân viên thôi việc.

Thiết lập loại nghỉ phép

Thông tin lương

Hệ thống thu thập tất cả các khoản chi phí trong tháng kết hợp với bảng timesheet đã được phê duyệt, thông tin nghỉ phép của nhân viên, các khoản phụ cập, trợ cấp, định mức khai báo bảo hiểm, thuế TNCN, các khoản giảm trừ gia cảnh… để tính lương thực lãnh của nhân viên.

Thông tin lương

Thông tin Ứng lương

Với tính năng ứng lương phát sinh cá nhân, Hệ thống cũng ghi nhận ở các bước yêu cầu & phê duyệt, và hình thức hệ thống sẽ trừ phần lương ứng đó vào bảng lương cuối tháng có phát sinh ứng lương đó và trừ ở những tháng tiếp theo nếu nhân viên muốn hoàn ứng nhiều đợt.

Thông tin Ứng lương

Quản lý tuyển dụng

Thiết lập bảng các chức danh cần tuyển dụng, mô tả yêu cầu công việc và liên kết đăng tuyển thông tin tuyển dụng lên website công ty và theo dõi hồ sơ dự tuyển từ ứng viên. Ứng viên tạo hồ sơ, thông tin liên lạc, đính kèm hồ sơ xin việc và tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm online. Nhà tuyển dụng chọn lọc hồ sơ trên phần mềm và tiếp tục quy trình tuyển dụng.

Quản lý tuyển dụng

Nhà tuyển dụng chủ động thiết kế quy trình tuyển dụng cho riêng công ty mình, thiết lập các bước phỏng vấn và người phỏng vấn. Ứng dụng Kanban view để dễ dàng quản lý trạng thái phỏng vấn của các ứng viên.

Ứng dụng Kanban view

Quản lý Đào tạo

Ghi nhận kế hoạch đào tạo của công ty.

Ghi nhận yêu cầu & phê duyệt các chương trình đào tạo phát sinh.

Quản lí chi phí đào tạo dự kiến và phát sinh (nếu có).

Đánh giá các học viên thông qua buổi đào tạo (điểm danh, khả năng đào tạo...)

Quản lý Đào tạo

                     CHI PHÍ ĐÀO TẠO
Các khoản chi phí sẽ được thanh toán sau mỗi kì đào tạo. Các chi phí đào tạo sẽ được cấn trừ vào lương (nếu có) của nhân viên.CHI PHÍ ĐÀO TẠO

Báo cáo quản trị / phân tích

Khả năng vô hạn trong việc thiết lập các tiêu chí / KPI để xây dựng các dashboard trực quan hoặc các báo cáo phân tích chuyên sâu, cập nhật dữ liệu thời gian thực, truy xuất được từ tất cả các thiết bị di động giúp ban lãnh đạo cập nhật nhanh nhất tình hình hoạt động của doanh nghiệp qua đó có những quyết định kịp thời, chính xác.

Báo cáo quản trị / phân tích

Người dùng tự định nghĩa các tiêu chí trích xuất dữ liệu và lưu thành các báo cáo mặc định để sử dụng lại lần sau mà không cần phải thiết lập lại các tiêu chí, hỗ trợ xuất dữ liệu dưới dạng pivot table phục vụ cho nhiều mục đích báo cáo khác nhau.

hỗ trợ xuất dữ liệu dưới dạng pivot table