Quản lý dự án

ERP Project Manager

30/09/2022

Toàn thời gian

Salary: Thỏa thuận

Theo nhu cầu công việc, BESCO có kế hoạch tuyển dụng Quản trị dự án ERP theo các yêu cầu sau đây.

31/05/2023

Toàn thời gian

Salary: Thoả thuận

Theo nhu cầu công việc, BESCO có kế hoạch tuyển dụng vị trí ERP Sales Manager theo các yêu cầu sau đây.

Tư vấn nghiệp vụ

Functional Consultant / HRM

30/09/2022

Toàn thời gian

Salary: Thảo thuận

Theo nhu cầu công việc, BESCO có kế hoạch tuyển dụng vị trí tư vấn nghiệp vụ Nhân sự theo các yêu cầu sau đây.