Quản lý dự án

ERP Project Manager

30/09/2022

Toàn thời gian

Salary: Thỏa thuận

Theo nhu cầu công việc, BESCO có kế hoạch tuyển dụng Quản trị dự án ERP theo các yêu cầu sau đây.

Kinh doanh

ERP Sales Lead

31/08/2022

Toàn thời gian

Salary: Thoả thuận

Theo nhu cầu công việc, BESCO có kế hoạch tuyển dụng vị trí tư trưởng nhóm kinh doanh theo các yêu cầu sau đây.

Tư vấn nghiệp vụ

Functional Consultant / HRM

30/09/2022

Toàn thời gian

Salary: Thảo thuận

Theo nhu cầu công việc, BESCO có kế hoạch tuyển dụng vị trí tư vấn nghiệp vụ Nhân sự theo các yêu cầu sau đây.