Tư vấn nghiệp vụ

Functional Consultant / HRM

30/09/2022

Toàn thời gian

Salary: Thảo thuận

Theo nhu cầu công việc, BESCO có kế hoạch tuyển dụng vị trí tư vấn nghiệp vụ Nhân sự theo các yêu cầu sau đây.