31/05/2023

Toàn thời gian

Salary: Thoả thuận

Theo nhu cầu công việc, BESCO có kế hoạch tuyển dụng vị trí ERP Sales Manager theo các yêu cầu sau đây.