Quản lý dự án

ERP Project Manager

30/09/2022

Toàn thời gian

Salary: Thỏa thuận

Theo nhu cầu công việc, BESCO có kế hoạch tuyển dụng Quản trị dự án ERP theo các yêu cầu sau đây.